Wat is APS?

APS staat voor Actiepotentiaal Simulatie. De Actiepotentiaal wordt nagebootst. APS therapie is een revolutionaire pijntherapie omdat er gebruik gemaakt wordt van een lichaamseigen signaal; de actie potentiaal.

Het grootste voordeel van deze vorm van therapie is dat er geen bijwerkingen zijn. APS stimuleert het zelfgenezend vermogen van het lichaam. Onderzoek heeft aangetoond dat door APS therapie de doorbloeding sterk verbeterd, celcommunicatie zich hersteld en belangrijke stoffen in het bloed weer in evenwicht komen. Het lichaam maakt extra stoffen aan die nodig zijn voor pijnverzachting en genezing.

Tevens zorgt de APS ervoor dat de energievoorziening in het lichaam wordt geoptimaliseerd. Dit gebeurd op celniveau maar heeft ook zijn uitwerking in het dagelijks functioneren. Hierdoor kan de genezing nu wel plaatsvinden of aanmerkelijk worden versneld.

APS is bedoeld om de kwaliteit van leven te verbeteren door de oorzaak van de klacht(en) aan te pakken. Het lichaam wordt door APS- therapie geholpen het natuurlijke evenwicht te herstellen en zichzelf daardoor geheel of gedeeltelijk te genezen ( al naar gelang de klacht).

Wat is actie potentiaal

Een actiepotentiaal, ook wel zenuwimpuls genoemd, is het signaal dat zorgt voor de communicatie tussen de hersenen en het lichaam. Het is een signaal dat essentieel is voor bijna alle processen die in het lichaam plaats vinden. Bij ziekte of pijn is de stroom actiepotentialen verstoord met alle gevolgen van dien.

Bij APS therapie wordt gebruik gemaakt van een apparaat dat de actiepotentiaal die in het menselijk lichaam voorkomt in dezelfde vorm en frequentie opwekt. Middels elektroden op de huid wordt dit signaal afgegeven aan het lichaam. Omdat de actiepotentiaal heel nauwkeurig wordt nagebootst herkent het lichaam het signaal en reageert met het in gang zetten van allerlei processen die belangrijk zijn voor het functioneren van ons lichaam. Door het bevorderen van de natuurlijke stroom actiepotentialen komen er stoffen vrij die een positieve bijdrage leveren aan pijnbestrijding, wondgenezing, ontstekingsremming en doorbloeding.

APS therapie heeft geen bijwerkingen en geen schadelijke gevolgen op de lange termijn omdat het precies doet wat het lichaam zelf zou doen als het gezond is. APS therapie is dan ook volkomen veilig en goedgekeurd door het Ministerie van Volksgezondheid.