APS Therapie

APS therapie is een therapie die een lichaamseigen signaal nabootst en kan herstellen. Hierdoor is het lichaam zelf weer in staat om o.a. pijnstilling aan te maken (verhoogde aanmaak van endorfine) Het bijzondere van de APS therapie is dat het niet alleen op de te behandelende klacht werkt maar dat het gehele lichaam positief reageert op dit signaal.

Het APS apparaat werkt op micro- niveau (microampère). Verder is het belangrijk om te melden dat een behandeling met APS maximaal 32 minuten per dag duurt.

Behandeling

De eerste keer dat u op consult komt zal er ruim aandacht geschonken worden aan de intake. Hierbij worden een aantal zaken doorgesproken om een goede en efficiënte behandeling te kunnen inzetten.

Hierbij moet u denken aan:

Nadat er een goede inventarisatie is gedaan wordt in overleg met u direct het behandelplan ingezet. Hierop volgt direct de eerste behandeling.

Een behandeling kan bestaan uit verschillende behandelpatronen en duurt in totaal 30-45 minuten per keer. Bij chronische klachten is het belangrijk dat er 6 behandelingen plaatsvinden binnen 2 weken. Na deze twee weken wordt het resultaat geëvalueerd en kan worden over gegaan naar een minder intensieve behandeling. Als er sprake is van een blessure kan in veel gevallen na 2 behandelingen al goed resultaat te merken zijn. Als de pijn weg is, stopt ook de behandeling.

Effect en duur van de behandeling is afhankelijk van de soort klacht, de ernst ervan en hoe lang deze al bestaat. Bij sommige mensen treedt na 1 behandeling al verandering van de klachten op, maar bij anderen duurt het wat langer.

Een APS-behandeling maakt veel afvalstoffen vrij en deze zullen afgevoerd moeten worden. Tijdens en na de behandeling is het dan ook van groot belang voldoende (water) te drinken.

Voor de behandeling breng ik vier plakelektroden aan op uw huid. Waar die komen is afhankelijk van de gekozen behandelmethode. U hoeft zich voor deze behandeling niet uit te kleden. Omdat de elektroden op de huid geplakt moeten worden, volstaat het om alleen de plek waar de elektroden moeten komen even vrij te maken.

Het APS apparaat brengt dan via de elektroden een microstroom in uw lichaam. Omdat deze stroom gelijk is aan de natuurlijke stroom die normaal door uw zenuwcellen gaat, is de behandeling geheel pijnloos en zonder bijwerkingen.